Vriend worden

Ik wil vriend van Natuurcentrum De Maashorst worden!

 
Natuurcentrum De Maashorst is een ANBI instelling en staat garant voor plezier in de natuur. De toegang is gratis. We willen de drempel voor activiteiten en consumpties voor iedereen laag houden. Draagt u het natuurcentrum een warm hart toe? Een financieel steuntje in de rug is zeer welkom! U als vriend maakt het verschil.

Middels onderstaand formulier kunt u vriend van Natuurcentrum De Maashorst worden. Gelieve uw donatie over te maken op bankrekeningnummer NL90RABO0120041464 t.n.v. Natuurcentrum De Maashorst. Onder vermelding van 'Donatie' en uw voor- en achternaam.

Ja, ik word graag Vriend van Natuurcentrum De Maashorst en doe hierbij een donatie.
Bedrag (€) *
Achternaam *
Tussenvoegsel *
Voornaam *
Geslacht * Man Vrouw
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
E-mail *
Telefoon
Opmerking