Wandelroutes

Home » Leuk om te doen » Wandelen » Wandelroutes

Bij het natuurcentrum starten verschillende wandelroutes met afstanden tussen de 2,5 en 8 kilometer die gemarkeerd met gekleurde paaltjes goed te volgen zijn. Een routebeschrijving met achtergrondinformatie is in het centrum verkrijgbaar. Het overzicht met de verschillende routes vindt u op het informatiebord aan de rand van ons erf en hieronder:

De Vijf landschappen

Gele paaltjes
5 km

Afwisselende wandeling langs akkers, door een beekdal, langs stuifduinen, door gevarieerde bossen en over de heide.

Breuken en beken

Rode paaltjes
7 km

Wandeling door een beekdal waardoor twee aardbreuken lopen. De aarde is bij deze diepe aardscheuren soms in beweging. Het stromende grondwater wordt bij de breuk naar de oppervlakte  gestuwd. Zo ontstaan hoge natte delen; de wijstgronden. Hierdoor komt een zeer bijzondere natuur voor. Deze route ligt buiten het begrazingsgebied.

Bomen in de Maashorst

Oranje paaltjes
5 km

Deze wandeling loopt door verschillende bosgebieden in De Maashorst. U ziet verschillende bomen en het effect van maatregelen gericht op een meer gevarieerd bos. Deze route ligt buiten het begrazingsgebied.

Hoog en laag Slabroek

Blauwe paaltjes
4 km

Tijdens deze wandeling is er veel aandacht voor het ontstaan van het landschap en de cultuurhistorie. De route loopt door verschillende mooie natuurgebieden.

De Slabroekse vennen

Rolstoelvignet
3 km

De wandeling loopt door het gehucht Slabroek, langs akkers met biologische teelten, door het begrazingsgebied en langs poelen en vennen. Door het gehucht Slabroek lopen breuken die ontstaan zijn door aardverschuivingen. De hooggelegen delen boven de breuk zijn de vochtige wijstgronden. Deze route is semiverhard en daardoor zeer geschikt om met een wandelwagen, rolstoel of rollator te lopen.

Het kabouterpad

Groene paaltjes
2,5 km

Bestemd voor kinderen van 3 t/m 8 jaar. Onderweg kom je kabouters tegen. Aan de balie van Natuurcentrum De Maashorst is een map te huur (tot uiterlijk 15.00 uur) waarin foto’s staan van de kabouters en opdrachten die de kinderen onderweg kunnen uitvoeren.

Duinen in De Maashorst

Witte paaltjes
3,5 km

Deze wandeling gaat over de heide, de stuifduinen van De Maashorst en door het beekdal waar breuken en wijstverschijnselen te zien zijn.

Dierenpad

Rolstoelvignet
3 km

Volg de paaltjes met het rolstoelvignet. Nu de natuur zich in De Maashorst verder ontwikkelt komen er steeds meer diersoorten voor. Sommige kent vast iedereen, zoals de haas en de mol, van een zandloopkever of een boommarter zal niet iedereen ooit gehoord hebben. Over waar deze dieren leven, wat ze eten en wat voor gedrag ze hebben is veel interessants te vertellen. We hebben deze informatie verwerkt op tien prachtig geïllustreerde informatiepanelen. De panelen zijn geplaatst op tien locaties langs de rolstoelroute bij het natuurcentrum. Ieder bord staat op een plek die aansluit bij het leefgebied van het dier waar het bord over gaat. Zo kun je je makkelijk inleven in wat de dieren op hun pad tegenkomen en hoe hun natuurlijke omgeving eruit ziet. De informatie op de borden is toegespitst op zowel volwassenen als kinderen. En doordat ze vrij laag zijn geplaatst, zijn ze voor kinderen én voor mensen in een rolstoel goed te lezen.

Archeologiepad

Niet gemarkeerd, gratis routebeschijving in het centrum
6,5 km

In De Maashorst zijn sporen te vinden van bewoning en bodemgebruik van vroegere bewoners. Vaak niet heel opvallend, maar wie er oog voor heeft ziet sporen van het verleden van de mens. Ook weer en wind en breuken in de aardkorst vormen het landschap. Deze route leert ons over de leefwijze van mensen in De Maashorst van een ver of minder ver verleden. Over gebruik van ijzeroer, boerderijen en bolle akkers, tot grensbakens, houtproductie en het gebruik van bomen en hout. Al in de 9e eeuw zijn de plaatselijke bewoners begonnen met het kappen van de aanwezige oerbossen. En zo veranderde een dicht bebost landschap in de loop der eeuwen in een meer open landschap waar het agrarische gebruik een steeds grotere rol ging spelen.

We hebben deze informatie verwerkt op negen prachtig geïllustreerde informatiepanelen. Een flyer met daarop de locatie van de panelen en een plattegrond van de route is gratis af te halen in het Natuurcentrum.