Wandelroutes

Home » Leuk om te doen » Wandelen » Wandelroutes

Bij het natuurcentrum starten verschillende wandelroutes met afstanden tussen de 2,5 en 8 kilometer die gemarkeerd met gekleurde paaltjes goed te volgen zijn. Een routebeschrijving met achtergrondinformatie is in het centrum verkrijgbaar. Het overzicht met de verschillende routes vindt u op het informatiebord aan de rand van ons erf en hieronder:

De Vijf landschappen

Gele paaltjes
5 km

Afwisselende wandeling langs akkers, door een beekdal, langs stuifduinen, door gevarieerde bossen en over de heide.

Breuken en beken

Rode paaltjes
7 km

Wandeling door een beekdal waardoor twee aardbreuken lopen. De aarde is bij deze diepe aardscheuren soms in beweging. Het stromende grondwater wordt bij de breuk naar de oppervlakte  gestuwd. Zo ontstaan hoge natte delen; de wijstgronden. Hierdoor komt een zeer bijzondere natuur voor. Deze route ligt buiten het begrazingsgebied.

Bomen in de Maashorst

Oranje paaltjes
5 km

Deze wandeling loopt door verschillende bosgebieden in De Maashorst. U ziet verschillende bomen en het effect van maatregelen gericht op een meer gevarieerd bos. Deze route ligt buiten het begrazingsgebied.

Hoog en laag Slabroek

Blauwe paaltjes
4 km

Tijdens deze wandeling is er veel aandacht voor het ontstaan van het landschap en de cultuurhistorie. De route loopt door verschillende mooie natuurgebieden.

De Slabroekse vennen

Rolstoelvignet
3 km

De wandeling loopt door het gehucht Slabroek, langs akkers met biologische teelten, door het begrazingsgebied en langs poelen en vennen. Door het gehucht Slabroek lopen breuken die ontstaan zijn door aardverschuivingen. De hooggelegen delen boven de breuk zijn de vochtige wijstgronden.

Het kabouterpad

Groene paaltjes
2,5 km

Bestemd voor kinderen van 3 t/m 8 jaar. Onderweg kom je kabouters tegen. Aan de balie van Natuurcentrum De Maashorst is een map te huur (tot uiterlijk 15.00 uur) waarin foto’s staan van de kabouters en opdrachten die de kinderen onderweg kunnen uitvoeren.

Duinen in De Maashorst

Witte paaltjes
3,5 km

Deze wandeling gaat over de heide, de stuifduinen van De Maashorst en door het beekdal waar breuken en wijstverschijnselen te zien zijn.