Boskaartenspel

Home » Lessen / Activiteiten » Boskaartenspel

Het boskaartenspel laat de kinderen al spelend allerlei dingen ontdekken in de natuur. Het spel bevat waarderings-, zintuig- en doekaarten. Als de kaarten regelmatig geschud worden, is de wandeling verrassend en voor iedere groep anders.

Hoe ziet de activiteit eruit

Er wordt gewerkt in groepjes van 3 tot 5 kinderen onder leiding van een volwassene. De leerkracht haalt in het Natuurcentrum voor elk groepje een boskaartenspel. De groepjes lopen van daaruit een route naar keuze. Na afloop worden de spelen weer ingeleverd bij de balie.

Voorbereiding

Verdeel van tevoren op school de groep in maximaal 6 groepjes. Bij ieder groepje moet tijdens de excursie een volwassen begeleider zijn. Stel hen vooraf op de hoogte van de begeleidersbrief.

Groep 1/2
Activiteit Balieactiviteit
Periode Hele jaar
Locatie Natuurcentrum
Adres Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
Kosten €1,00 per kind met een minimumbedrag van €25,00.