Waar blijft het water?

Home » Lessen / Activiteiten » Waar blijft het water?

In de les voor groep 5 en 6 kijken we vooral naar het water ‘bovengronds’: wat doen we met water en hoe maken we het afvalwater weer schoon voordat het teruggaat naar de natuur? In deze les gaan we ‘ondergronds’. We kijken naar het water in de natuur. Waar komt het water vandaan, wat is grondwater, welk grondwaterpeil is geschikt voor bomen? Hoe behouden we natte gebieden en waarom willen we dat?

Kinderen ondekken en leren

  • wat grondwater is en dat dit voor drinkwater wordt opgepompt
  • factoren kennen die invloed hebben op het grondwaterpeil
  • over de natuurlijke kringloop van water
  • Over het duurzaam gebruik maken van water

Hoe ziet de les eruit

Na een korte inleiding volgen de kinderen in groepjes hun eigen route langs een circuit met wateropdrachten.

Voorbereiding

Dit filmpje geeft de leerlingen een goede voorbereiding op een aantal onderwerpen die aan bod komen, zoals stuw en waterenergie.
Een wat langer filmpje, maar hierin wordt het onderwerp stuw en verdroging heel goed uitgelegd.
Tenslotte is het belangrijk dat de kinderen bewust worden van het aantal liters water die we verbruiken, te zien in dit filmpje.

Organisatie
Op school maakt u maximaal 6 groepjes. Bij ieder groepje moet gedurende het bezoek aan het natuurcentrum een begeleidende volwassene zijn.

Na afloop

Woon je in Oost Brabant? Dan zorgt waterschap Aa en Maas voor de zuivering van het afvalwater. Willen jullie een keer gaan kijken op een echte rioolwaterzuivering? Dat kan als je in groep 7 of 8 zit. Laat je leerkracht een afspraak maken. Kijk hier voor meer info.

Kinderen kunnen op de interactieve site van www.droppiewater.nl zelfstandig rondkijken. Deze site is van diverse waterschappen, waaronder waterschap Aa en Maas. De thema’s sluiten aan bij de inhoud van de les.
Het is een mooie uitdaging om de kinderen zelf al water te laten besparen. Bekijk het filmpje, laat de kinderen thus bijhouden hoe lang ze douchen en probeer dit te minderen.

Groep 7/8
Activiteit Les
Periode 7-3 t/m 22-7
Locatie Natuurcentrum
Adres Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
Kosten €2,00 per leerling met een minimumbedrag van €50,00 per groep.