Tentoonstelling Bewogen landschap in beweging

Tentoonstelling Bewogen landschap in beweging

 


De tentoonstelling van Natuurcentrum De Maashorst heet 'Bewogen landschap in beweging'. Het doel is om bezoekers het bijzondere te laten ervaren van De Maashorst, het natuurgebied waarin het natuurcentrum gevestigd is. Natuurcentrum De Maashorst is HET informatiepunt van Natuurgebied De Maashorst. De tentoonstelling  gaat uit van de volgende thema's:

Beweging
De tentoonstelling in Natuurcentrum De Maashorst heet 'Bewogen landschap in beweging'.  De bodem van Natuurgebied De Maashorst heeft vaak bewogen: er zijn verschillende aardbevingen geweest. De eerste miljoenen jaren geleden, de laatste in 1992. Deze aardbevingen hebben grote gevolgen gehad voor het gebied. Lees verder »

Maas
Hoe komt het natuurgebied aan de naam 'Maashorst'? Heel lang geleden stroomde de rivier de Maas door dit gebied. Het water liet grote hoeveelheden grof zand en grind achter. Toen er een aardbeving plaatsvond, werd de bodem omhoog geduwd. Zo'n omhoog geduwd gedeelte noem je een horst. Water zoekt altijd het laagste punt, dus de Maas viel als het ware van de horst af en ging veel oostelijker in het lagergelegen gebied stromen. Lees verder »

Het Wijstverschijnsel

In deze omgeving hebben aardbevingen plaatsgevonden. Heel lang geleden is bij zo'n aardbeving een breuk in de aardkorst ontstaan. Delen van de gebroken aardkorst worden dan naar boven geduwd, andere delen naar beneden. Zo'n omhooggeduwd deel noem je een horst, het naar beneden gezakte deel heet slenk. Lees verder »

Diversiteit
Natuurgebied De Maashorst is, mede door invloed van de mensen die er eeuwenlang woonden en werkten, een zeer gevarieerd gebied geworden. Je vindt er bossen, heide, stuifduinen, beekdalen en akkers. In het gebied wonen grote grazers, zoals wisenten, taurossen en exmoorpony's. Zij helpen mee aan het vergroten van de diversiteit van het gebied. Er lopen geen drukke wegen door het gebied. Je ontdekt De Maashorst per fiets of wandelend. Lees verder »

Stilte
De buitenste randen van de Maashorst, waar het natuurgebied overgaat in een aantrekkelijk cultuurlandschap, lenen zich bij uitstek voor recreatieondernemers en hun gasten. Juist in de buitenste regionen zijn campings, bungalowparken, restaurants, hotels en recreatiemogelijkheden te vinden. Steeds meer agrarische bedrijven kiezen er bovendien voor ook recreatieve diensten te bieden. De agrarische sector verbreedt zich. Er komen steeds meer zorgboerderijen. Toeristen en recreanten kamperen bij de boer of proeven streekeigen producten. Lees verder »