Het lespakket

Algemene omschrijving
Het lespakket heeft vier thema’s: water, aarde, plant en dier, mens. Deze thema’s vormen samen het verhaal van Natuurgebied De Maashorst. Heel lang geleden stroomde de Maas door het gebied. Niet netjes tussen dijken, maar breed uitwaaierend. Toen er een breuk in de aardkorst ontstond, werd de bodem omhoog geduwd en verplaatste de Maas zich in oostelijke richting. Het water in De Maashorst werd aarde. Op die aarde verschenen planten en dieren en ook mensen, die op verschillende manieren gebruik gingen maken van het gebied.

De kinderen leren veel, doordat ze onderzoekende en ontdekkende activiteiten doen, die ook nog erg leuk zijn.


Volgens de missie van Natuurcentrum De Maashorst: 'Respect voor je leefomgeving door plezier in de natuur'. Hoofd, hart en handen worden aangesproken. Zelf beleven staat voorop, omdat kennis die zo wordt opgedaan, ook echt beklijft.

Hoe het lespakket te gebruiken?
Elk thema vormt een leerlijn. Aan iedere leerlijn zijn vier lesactiviteiten gekoppeld: niveaus 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8. In totaal zijn er 16 lessen, verdeeld over vier leerlijnen, waarin de complexiteit per leerjaar toeneemt. Leerkrachten kunnen kiezen voor het volgen van de leerlijnen, maar dat is niet noodzakelijk.

 
  WATER AARDE PLANT & DIER MENS
groep
1 & 2
Kopje onder
Kleine beestjes
Eekhoorntjes
Schatten uit het bos
groep
3 & 4
Vies water, schoon water
Mieren
Zeven-diersoorten-pad
Pootjes in actie!
groep
5 & 6
De kracht van water
Stenen
Honingbij
Diersporen
groep
7 & 8
Waar blijft het water?
Wijst,wat is dat?
Linnaeus
Milieu
 De lessen sluiten inhoudelijk zoveel mogelijk aan bij de kerndoelen uit het basisonderwijs: 39, 40 en 41.    


Kerndoel 39 (mens en samenleving)
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 40 (natuur en techniek)
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41 (natuur en techniek)
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.