Nieuws

Nieuws

1000 soortenweekend


 In het weekend van 29 - 31 mei organiseert de Stichting natuurorganisaties de Maashorst het eerste zogenoemde 1000-soorten weekend. Doel is zo veel mogelijk planten- en diersoorten in De Maashorst te vinden. Vrijdagavond geven de wethouders Van Merwerode van Uden, van Boekel van Bernheze en Vereijken van Landerd het startschot door als eerste een soort in te voeren. Ze onderstrepen daarmee de betekenis van hoogwaardige natuur in De Maashorst.

De teller eindigt uiteindelijk op het respectabele aantal van 904 soorten. Dit dankzij de gedreven inspanning van veel leden, studenten en gespecialiseerde natuurkenners. Door de regen van vrijdagavond en zaterdagmorgen en de koude nachten werd  het doel al snel wat bijgesteld. Dagvlinders, libellen en nachtvlinders laten zich met zo’n weertype veel minder zien. Het aantal soorten blijkt desalniettemin uiteindelijk een stuk hoger dan de meesten hadden gedacht!

Zeldzame soort

De inventarisatie wordt gecoördineerd vanuit Natuurcentrum De Maashorst op Slabroek. Dit gaat tegenwoordig volledig digitaal. Waarnemers in het veld voeren met hun telefoon of tablet waarnemingen in die automatisch met GPS-coördinaten worden vastgelegd en op een centrale website worden verzameld. Ook worden er soorten gefotografeerd en in het ‘epicentrum’ met behulp van boeken en websites op naam gebracht. Soms moet er iets gecorrigeerd worden en soms blijkt het bij nader inzien om een uiterst zeldzame soort te gaan.  Dit levert een prachtige interactie op bij de steeds enthousiaster wordende natuurliefhebbers.

Verdwenen plantensoorten in bloei!

De resultaten zijn uiteindelijk boven verwachting. Terwijl de natuurkwaliteit op veel plaatsen in deze regio afneemt, blijkt De Maashorst enorme kwaliteiten en potenties te bezitten. Uit de inventarisaties bleek bijvoorbeeld dat door afgraving van voormalige landbouwgronden zeldzame en verdwenen plantensoorten weer tot bloei komen. Ook verschraling van de bodem en bosomvorming blijken bij te dragen aan de toename van soortenrijkdom. De resultaten van dit weekend helpen de natuurorganisaties zinvolle adviezen te geven over de verdere inrichting van De Maashorst. Zo kan vergaande vernatting van het middendeel van De Maashorst de biodiversiteit nog verder laten groeien. Doorgaan met bosomvorming en heide,- ven-, en wijstherstel kan eveneens veel fraaie natuur opleveren.

Gewone mijnspin

Een behoorlijk deel van de dit weekend gevonden soorten werd niet eerder in De Maashorst aangetroffen. Er worden bekende zeldzame soorten gezien als de Grauwe Klauwier (ambassadeur van de Maashorst), de Raaf, de Rode wouw, Klokjesgentiaan, Bandheidelibel, Levendbarende hagedis en de Heikikker. Maar ook diverse, op het eerste oog,  minder aansprekende soorten als Gele Wikke, Dwergviltkruid, Witte waterranonkel, Bleekgele droogbloem, heidekaardespin en een haft met de latijnse naam Ephemera danica. Zeer bijzonder is ook de vondst van een Gewone Mijnspin.

Voorzitter Jos van der Wijst van de Stichting natuurorganisaties De Maashorst geeft aan zeer tevreden te zijn over de eerste gezamenlijke activiteit van de negen betrokken natuurorganisaties. De natuurkwaliteit van het gebied is meer dan ooit op de kaart gezet en de interactie tussen verschillende groepen natuurkenners en betrokken organisaties is vergroot. De actie is dan ook zeker voor herhaling vatbaar.

<< Terug