Nieuws

Nieuws

Bosomvorming

 
Het is de bedoeling, dat De Maashorst een grootschalig aaneengesloten natuurgebied wordt, waarin natuurlijke processen een belangrijke rol spelen
Op dit moment worden aan de Grensweg diverse maatregelen genomen die hieraan bijdragen. Er worden bomen geveld en afgevoerd om een geleidelijke en glooiende overgang te krijgen van groepen inheemse loofbomen (berk en eik) en stukken heide. Ook worden bomen geringd en omgeduwd waardoor er meer dood hout in het bos komt. Dood hout is belangrijk voor insecten en voor vogels zoals de specht.
Waar het bos gekapt is wordt geplagd om de heidegroei te stimuleren. Hierna worden sloten gedempt en rabatten weggehaald om meer water in het gebied vast te houden, zoals dit oorspronkelijk ook was. Dit is belangrijk voor gebieden met wijst maar ook de flora van de natte heide zoals zonnedauw en dopheide profiteert hiervan. Ook worden inheemse bomen en struiken geplant, die hier lang geleden voorkwamen, zoals winterlinde, haagbeuk en zoete kers. Ten slotte komt er een slingerend pad over het hoger gelegen deel om van deze ontwikkeling te genieten. Wilt u meer weten over deze ontwikkeling waarbij Natuurgebied De Maashorst terug gaat naar het oorspronkelijke situatie, loopt u dan eens binnen bij Natuurcentrum De Maashorst. << Terug