Nieuws

Nieuws

Herstel Palmven

Herstel Palmven
Binnen de Ecologische Hoofdstructuur is aan de Palmvenseweg voormalige landbouwgrond aangekocht met als doel het Palmven, dat hier oorspronkelijk lag, weer in oude staat te herstellen.
Hiertoe wordt de bovenste grondlaag verwijderd en gebruikt voor de aanleg van de natuurbruggen. De grond wordt afgegraven op de hoogte van het vroegere ven, zodat in nattere periodes het ven weer gevuld zal zijn en dat is aantrekkelijk voor vogels en andere dieren.  << Terug