Veldles Staatsbosbeheer

Home » Lessen / Activiteiten » Veldles Staatsbosbeheer

Tijdens een bezoek aan De Maashorst ontdekken de kinderen zelf hoe mooi en bijzonder deze plek is. Aan de hand van leuke en uitdagende opdrachten maken kinderen in groepjes kennis met de natuur. Ze kunnen waterbeestjes vangen, vogels bekijken, struinen door het bos, sporen zoeken enzovoort. Ook kunnen ze de boswachter in het najaar helpen bij het opschonen en snoeien van de poel.

Kinderen ondekken en leren

Het belangrijkste doel van de veldles is de kinderen een fijne ervaring meegeven in dit mooie natuurgebied. De beleving van de natuur staat centraal. Alleen op die manier is het mogelijk dat kinderen zich ook werkelijk verbonden kunnen voelen met deze natuur. Door lekker zelf aan de slag te zijn en alle zintuigen te gebruiken kunnen de kinderen van alles ontdekken.

Hoe ziet de les eruit

We komen niet in het gebied van de grote grazers. We werken met opdrachtkaarten. Het is niet nodig dat ieder groepje alle opdrachten uitvoert. Wel dat in totaal de meeste opdrachten door de klas zijn gedaan. De verschillende ervaringen kunnen dan in de klas besproken worden.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de les bekijken de kinderen op school een powerpoint met informatie over De Maashorst.

Organisatie
Regel per groepje van minimaal 5, maximaal 8 kinderen een begeleider. Deze begeleiders zijn ook welkom bij de voorbereidende powerpoint. Stel hen vooraf op de hoogte van de begeleidersbrief.

Na afloop

Omdat de kinderen verschillende opdrachten hebben gedaan is het leuk om per groepje een presentatie, tentoonstelling of werkstuk te maken. Allemaal over een ander onderwerp. Zo kunnen de kinderen nog wat van elkaar leren.

Groep 7/8
Activiteit Les
Periode Diverse dinsdagen
Locatie Staatsbosbeheer
Adres Slabroekseweg 5
5388 PX Nistelrode
Kosten