Algemeen

Algemeen


Aanbod Natuurcentrum De Maashorst
 
Natuurcentrum De Maashorst biedt de scholen voor basis- en speciaal onderwijs verschillende activiteiten op natuur-educatief terrein. Er is hierbij de volgende indeling te maken:
 1. Balie-activiteiten
  Dit houdt in, dat u aan de balie de benodigde materialen haalt, waarna u met de leerlingen opdrachten uitvoert in de omgeving van het natuurcentrum. De leiding is in handen van de leerkracht.
 2. Lessen in het leslokaal
  Na een inleiding wordt er, zowel binnen als buiten, gewerkt aan opdrachten. De afsluiting is weer in het lokaal en het geheel staat onder leiding van een educatief medewerker.
   
Natuurcentrum De Maashorst heeft ook een activiteit voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kunt u telefonisch (0412-611945) of per email contact opnemen.

Begeleidersbrief
» Download de begeleidersbrief

Voorbereiden van activiteiten
Het verdient aanbeveling om de lesactiviteiten op school met de kinderen voor te bereiden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de informatie die bij de betreffende lessen vermeld staat.
Op school maakt u maximaal 6 groepjes van 4-6 kinderen. Bij ieder groepje moet gedurende het bezoek aan het centrum een begeleidende volwassene zijn. Bespreek met de begeleiders van tevoren de gang van zaken. Laat hen zorgen voor een horloge en geschikte kleding. Maak eventueel gebruik van de begeleidersbrief die elders op deze website te vinden is.

Groepsgrootte

Aangemelde groepen mogen bestaan uit maximaal 35 kinderen. 

Kosten

Scholen uit de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden horen bij het werkgebied van het natuurcentrum en kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Voor een les betalen deze scholen €2,00 per leerling, met een minimumbedrag van €50,00 per groep. 
Voor een balie-activiteit wordt €1,00 per kind gevraagd met een minimumbedrag van €25,00. Scholen uit andere gemeenten betalen voor een lesactiviteit €5,00 per leerling (minimaal €125,00) en voor een balie-activiteit € 1,50 per leerling (minimaal €37,50).

Locaties
De activiteiten vinden plaats op de volgende locaties:
 • Natuurcentrum de Maashorst, Erenakkerstraat 5 te Nistelrode: leslokaal of leszolder
 • Dependance De Hooge Vorssel, Vorsselweg 3 te Heesch bij Restaurant het Bomenpark
  Let op: De dependance is zeer moeilijk rolstoeltoegankelijk i.v.m. een trap. In de dependance kan geen koffie of thee gekocht worden. Wel in het restaurant vanaf 10.00 uur.
  Neem koffie en thee zo nodig zelf mee.
   
Afmelden
Als uw groep niet kan komen voor het geplande bezoek aan het natuurcentrum, moet dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor het bezoek op werkdagen gemeld worden. Dus als uw les op maandagochtend niet kan doorgaan, moet dit uiterlijk de voorafgaande vrijdag voor 9.00 uur doorgegeven worden. Vindt de afmelding later plaats, dan moet het natuurcentrum de opgeroepen educatief medewerker toch uitbetalen, ook al gaat de les niet door. Indien de afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt daarom een onkostenvergoeding van € 50,00 in rekening gebracht. (Overigens betaalt het natuurcentrum voor een les een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt dan deze onkostenvergoeding.)

Ook het afzeggen van een balieactiviteit moet minstens 24 uur van tevoren op werkdagen gebeuren. Dus als uw activiteit op maandag niet kan doorgaan, moet dit uiterlijk de voorafgaande vrijdagmiddag voor 9.00 uur doorgegeven worden, zodat materialen niet nodeloos opgezocht, klaargelegd en weer opgeruimd hoeven te worden. Bovendien wordt een balieactiviteit voor de betreffende groep gereserveerd. Andere groepen kunnen er op dat moment geen gebruik van maken. Bij niet of te laat afzeggen is dat natuurlijk heel vervelend. Ook in deze gevallen kan door het natuurcentrum een onkostenvergoeding in rekening worden gebracht en wel van € 25,00.

Huurvoorwaarden
Voor de bij de activiteiten gebruikte materialen geldt:
De huurder/gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het beschikbaar gestelde materiaal. Bij beschadigd of verloren geraakt materiaal zuulen de kosten op de huurder/gebruiker verhaald worden. Natuurcentrum De Maashorst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de materialen.

Contact
Voor vragen en andere zaken die de afdeling educatie betreffen is een speciaal e-mailadres:  scholen@natuurcentrumdemaashorst.nl

U wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van dit adres.
Voor dringende zaken is de afdeling educatie telefonisch te bereiken onder nummer 0412-611945

Begin- en eindtijden
Voor activiteiten die op de ochtend plaatsvinden kunt u vanaf 9.00 uur bij ons terecht. Wij gaan er van uit dat u uiterlijk om ca. 11.30 uur weer vertrekt. 's Middags beginnen we om 13.30 uur, maar we adviseren om m.n. voor de lesactiviteiten eerder te komen. De middag is anders erg kort. Voor scholen met een continurooster kunnen de middaglessen al starten om 12.00 uur. Komt u om 13.00 uur of nog eerder, geef dit dan ruim van tevoren aan ons door, zodat de betreffende medewerker hier rekening mee kan houden. De eindtijd 's middags wordt in overleg met de leerkracht bepaald.

Parkeren
U wordt verzocht bij uw bezoek aan Natuurcentrum De Maashorst de auto's te parkeren op het grote parkeerterrein op de kruising Maashorstweg - Slabroekseweg. Dit terrein vindt u net voordat de bebouwing van het gehucht Slabroek begint. De parkeerplaatsen bij het centrum zijn uitsluitend bestemd voor invaliden en medewerkers. Hier en in de bermen geldt een parkeerverbod, dat regelmatig gecontroleerd wordt door de politie. Als u hier toch parkeert, riskeert u een boete van €97,00!

Speelweide
Op het buitenterrein van Natuurcentrum De Maashorst is een prachtige speelweide gerealiseerd met allerlei leuke speeltoestellen. Wij adviseren u van tevoren hierover afspraken met de kinderen te maken: niet gebruiken tijdens de lessen, maar alleen als er na afloop tijd over is. De kinderen kunnen beter later nog eens speciaal voor de tentoonstelling en de speelweide terugkomen, bijvoorbeeld met hun (groot-)ouders.